Српска национална свест, IV део

Из рукописа, будуће књиге др Јове Дробњака „Криза ума“, који је приређен за штампу, у неколико наставака објављујемо делове Уводног поглавља, који се бави основним проблемима српског друштва данас. У првом наставку дат је основни приказ савремене Српске националне свести, у другом научне елите, у трећем о слабостима постоктобарског система и његове елите, док у овом четвртом су понуђени предлози решења излаза из кризе.

10. Предлог решења за оздрављење српског друштва.

У наредном периоду неопходно је спречити даље штете, односно зауставити ерозију српског друштва и државе, а потом у циљу оздрављења неопходно је извршити дубоке и корените промене у држави и друштву. Очито је да се са палијативним мерама и решењима не може ништа постићи. У циљу опстанка и напретка српског друштва и јачања државе, нови друштвени систем треба, поред осталог да обухвати:

 • Приоритетно треба успоставити српску колективну ВЕРТИКАЛУ и исту уобличити у ДУГОРОЧНУСТРАТЕГИЈУ, а потом извршити неопходне реформе у друштву.
 • Меритократизовати државу, што значи да на све важне функције треба поставити образоване, креативне, радне и неукаљане, односно најспособније личности које Србија има;
 • Реорганизовати државни апарат и направити ефикасне институције;
 • Стварати јаку и добро опремљену војску и организоване безбедносне службе.
 • Стварати национално образовање у циљу јачања националне свести и патриотизма.
 • Подржавати и строго се придржавати Светосавља, морала, правног система, као и чувати историјске и културне вредности српског народа.
 • Стварати добре односе са земљама у свету, а посебно направити и одржавати чврсте државне везе са јаком православном земљом.
 • Подстицати и развијати науку, јер без добре науке нема меритократије, односно нема опстанка, а камоли развојних пројеката и напретка.
 • Рационализовати државу тако што треба смањити јавну управу и јавни сектор;
 • Стално радити на изради развојних пројекта и убрзаног развоја.
 • Изнаћи оптималне финансијске конструкције за отварање јавних радоваза изградњу инфраструктуре те за развој саобраћаја, индустрије,пољопривредеи енергетике.
 • Уместо неолибералне успоставити тржишно социјалну економију и цели развој заснивати на домаћим природним и људским ресурсима теразвијати економски патриотизам.

Ипак може се закључити да су недостатак националне свести и духовне пуноће, као и недовољно јединство српског народа, основни узроци за сва зла која су се дешавала, а која се и даље дешавају српском народу. Сви остали узроци накнадно настају, као узрочне везе и рецидиви основних узрока и удружени стварају непремостиве проблеме.

11. Неке одтеза које би требалоразмотрити приликом израде Стратегије.

Национално образовање.

Без националног образовања нема националне свести. Национална свест стиче се у процесу образовања и сталним едукацијама. Међутим, треба имати на уму да се под утицајем разних идеологија, она брже губи од времена стицања. Доказано је, иако делује апсурдно, да у неким случајевима свест која је формирана под утицајем неприродних идеологија има већу трајност. Углавном, мисли се на сатанске идеологије које потпуно контаминирају људску свест. Због тога је много теже ослободити свест од окупације сатанских идеологија, него ослободити територије од непријатељске окупације. Ову констатацију најбоље потврђује сатанска идеологија Титоизама, чији се рецидиви још увек осећају у свим порама друштва.

Важно је да образовање буде на првом месту у СТРАТЕГИЈИ о опстанку и развоју српског друштва, јер нема опстанка нити напретка без знања, а без доброг образовања нема знања. Најгоре незнање је национална несвесност.Стога јенеопходно стално унапређивати образовање са којим се изграђује национална свест, патриотизам и национално достојанство, јер образовање без тих елемената, је узалудно образовање. У суштини, без тих елемената образовање није ништа друго до биолошки, а и материјални губитак. Пошто је национална свестчинилац везивног ткива српског друштва, kao i један и од предуслова његовог опстанка и развоја,неопходно је стално изграђивати националну свест на свим нивоима образовања..

Духовна пуноћа.

Без вере и Светосавља нема духовне пуноће, а нити потребног јединства српског народа. То значи да без духовне пуноће, нема појединачне, а ни друштвене целовитости и неопходне снаге, јер је то једна од важних компоненти сваког субјекта. Зато је потребно подржавати веру, Светосавље и јединство Српске православне Цркве.

Колективна (друштвена) снага.

За свако друштво, па тако и за српско, важна је колективна снага.Немаколективне снаге без националне свести, вере, патриотизма и јединства.

Слобода мисли.

Без слободе мисли нема визионарства. Важно је напоменути да се слобода мисли не сме било чиме ограничавати.Док слободе понашања и деловања, треба да се одвијају у оквирима правних и моралних норма. Без визионара и визионарства нема напретка.

Научна мисао и наука.

Без научне мисли и науке нема друштвеног развоја. Научна мисао која је отелотворена у науку представља интелектуални капитал, а тај капитал је највреднији у сваком времену и на сваком месту. Нема применљиве научне мисли без логике ума, јер без такве логике не могу бити сређене научне мисли, а без сређених и систематизованих мисли и знања, нема науке. Из наведеног проистиче, да је наука систем сређених и систематизованих знања о материјалним и нематеријалним законитостима, о појавама, чињеницама, узроцима и научним достигнућима, чији се резултати могу доказивати и проверавати.Дакле, наука је системски пројект који ствара и организује знања у облику објашњења и теоријских предвиђања о универзуму.

Визионарство

Сређене и систематизоване визије, односно претворене у науку и научне пројекте су највреднији људски продукти. Визије су основ одрживог развоја и напретка.Без визија нема пројеката, а пројекти су отелотворене визије. Визије отелотворене у науку, чине интелектуални капитал који представља највећу вредност у друштву. За визионаре може се са сигурношћу рећи да су највеће национално богатство.

Меритократија

Меритократија је најспособнији део друштва. Њиховуспособност чини спој науке и емпирије, што подразумева да су те особе учене, а и у раду стекли искуства те се оспособили за креативна дела. Теорија је сувопарна без праксе, односно особе са теоријом без праксе су ,,сакате“. Тако исто и особе у раду без доброг образовања и науке, не могу бити довољно креативне. То је исто што и пловити без компаса. Дакле, без споја науке и праксе нема меритократије, а без меритократије нема визионарства. Такође, без визионарства нема предвиђања, доброг планирања, развојних пројеката и креативности, а без тога нема напретка и развоја. У оним друштвима у којима меритократија влада, та су друштва стабилна и  брзо напредују.

Развојни пројекти

Развојни пројекти су отелотворене визије. Без реализације развојних пројеката и сталног улагања нема развоја, а без развоја нема опстанка.

Јака и добро организована држава

Под јаком и добро организованом државом подразумева се:

-Меритократизација државе, што значи да најспособнија елита управља са државом.

-Територијална целовитост и сувереност.

-Јака и добро опремљена војска и обавезно служење војног рока.

-Добро организоване безбедносне службе.

-Добро организована и ефикасна јавна управа и јавни сектор.

-Мирољубива и добра сарадња са свим земљама у свету.

-Чврста и дугорочна сарадња са јаком православном земљом.

-Брига о Србима у окружењу и у дијаспори.

-Укључивање дијаспоре у Парламент и у органе власти.

-Брига о правима мањина.

-Брига о социјално угроженим (хуманост и хришћанска политика)

-Строго придржавање устава и закона

Економија

Неопходно је што пре заменити неолиберални модел и увести тржишно социјални, односно домаћински концепт економске политике са следећим принципима:

-Равноправност власништва,

-Равноправност свих облика капитала (државни, приватни, мешовити, задружни,

 деоничарски, домаћи, страни и сл),

-Развој искључиво на основу домаћих природних и људских ресурса.

-Економски суверенитет и развој путем домаћих привредних субјеката.

-Развој домаћег банкарства, трговине, осигурања и сл.

-Стварање домаћих брендова,

-Развој свих привредних делатности са приоритетом профитоноснијих грана,

-Јачање економског патриотизма,

-Стварање предуслова за развој српских села

-Јачање српских домаћинстава и афирмација улоге српског домаћина,

-Равномеран развој земље,

-Смањење миграционих процеса,

-Очување рубних подручја земље,

-Јачање интеграционих чинилаца у друштву,

-Успостављање економске и социјалне равнотеже у друштву, као и еколошке

 стабилности.

Култура,

Култура је огледало и мерило развоја сваке нације. Српски народ има богату културну традицију. Зато треба подржавати и развијати аутохтону културу уз уважавање и туђих култура.

Спорт

По свим мерилима, може се констатовати да је српска нација спортска нација. Опште јепознато да спорт има како социјални значај, тако исто и здравствени, културни, економски па чак и дипломатски. Наши спортисти у свету су прави амбасадори своје земље. Зато треба спорт подржавати и развијати

Др Јово Дробњак

Српска национална свест, IV део

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Иди на врх